VVS – VA Messen Vest 2019 er utsatt til 2021. 

For få utstillere betyr at vi ikke kan skape den møteplassen med den kvaliteten som besøkende og utstillerne forventer og fortjener. Påmeldingene fra flere av de ledende leverandørene kom ikke og dermed har vi ikke grunnlag for å arrangere. Det må vi ta til etterretning.

Dersom du på vegne av din bedrift har betalt påmeldingsavgift vil du få den refundert i sin helhet. Tilbakebetalt beløp vil bli overført til konto vi har registret i våre systemer. 

Vi vet at messen hadde blitt veldig god og hadde et håp om at vi skulle greie å skape en arena for bransjen på Vestlandet med et samlet grossistledd i spissen. Samtidig trengs det mange utstillere for å skape en god møteplass, men har dessverre ikke lykkes med å få med nok leverandører denne gangen.

Styringsgruppen og teknisk arrangør vil fortsette jobben for å gjennomføre et tilsvarende arrangement i Bergen i 2021.